In de bijlage staat een korte beschrijving van de taken van de bestuursleden (situatie 2014).

Kort overzicht taken bestuursleden