Lionsclub Rheden sponsort reanimatiepop

Op 4 juni 2013 vond de jaarlijks terugkerende avond van de Lionsclub Rheden plaats, waarbij aan een flink aantal stichtingen, fondsen en particulieren, giften toebedeeld werden. Dat hoort bij de doelstellingen van
de organisatie.
Een van de gelukkigen was onze vereniging. Wij ontvingen een bedrag als bijdrage in de kosten van de aanschaf 
van een nieuwe reanimatiepop. De pop kan in het nieuwe seizoen, dat in september begint, in gebruik worden
genomen.
Wij zijn de Lionsclub dank verschuldigd voor hun gulle gift.