Diploma voor cursisten

Onze vereniging heeft er zeven gediplomeerde EHBO-ers bij. Daarvan zijn er zes lid van onze vereniging geworden.
Op 7 april 2014 vond de diploma uitreiking plaats.

In de periode oktober 2013 tot februari 2014 hebben acht cursisten de theorie bestudeerd en eindeloos geoefend op handelingen, grepen en natuurlijk op het reanimeren en het gebruik van de AED. Op 10 februari 2014 werd het examen afgenomen door een arts en een EHBO-instructeur, ondersteund door twee Lotusslachtoffers. Zes kandidaten behaalden

die avond hun diploma. Eén cursist heeft op 31 maart 2014 opnieuw examen gedaan bij de EHBO-vereniging in Rheden
en is alsnog geslaagd.
 Allen van harte gefeliciteerd!!

Foto diploma uitreiking

Artikel Regiobode 16.04.2014